Privacybeleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom
Short Stay at Home respecteert de privacy van bezoekers van onze website en we dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld volgens ons privacybeleid. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd). Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te maken van onze diensten, websites, apps en social media kanalen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Short Stay at Home verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een mail stuurt, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij het aanmaken van een account, een kantoorprofiel of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt. Onze systemen leggen daarnaast het IP-adres vast van de internetverbinding van het apparaat waarmee u onze website hebt bezocht.

Verwerkingsdoelen
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

Cookies
Als u onze website bezoekt wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de website aan u te kunnen tonen en de webserver op een goede en voldoende manier te beheren en te beveiligen.

Wij verzamelen persoonsgegevens via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Wij gebruiken uw bezoekersgegevens om uw gedrag online te registreren, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar-, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de Social Media netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees het privacybeleid van sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Short Stay at Home kan persoonsgegevens aan derden verstrekken indien u daarvoor toestemming of opdracht hebt gegeven, zoals het verstrekken van informatie van bezoekers zoals hiervoor aangegeven of het beschikbaar stellen van via cookies verzamelde informatie om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen.

Ook verstrekt Short Stay at Home persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting). We delen niet meer informatie dan noodzakelijk.

Beveiligingsmaatregelen
Short Stay at Home respecteert de privacy van iedere gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens om verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking te voorkomen.

Duur van de opslag
Short Stay at Home zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht van inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Indien u een relatie met ons bedrijf hebt, dan heeft u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Wanneer het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, dan kunt u dit melden per mail via info@shortstayathome.nl.

Contactgegevens
Indien er vragen over deze Privacy policy zijn en/of de wijze waarop Short Stay at Home gebruik maakt van persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@shortstayathome.nl of per post naar:

Postadres
Short Stay at Home
T.a.v.: Klantenservice
Schieweg 113-C
3038 AL, Rotterdam

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen van ons privacybeleid zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Privacy policy is voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2023